background image alt text

Par Latvijas kvalifikāciju datubāzi

Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) apkopo datus par Latvijas izglītības sistēmā iegūstamajām kvalifikācijām, kuras kārto atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ievarstruktūras (EKI) astoņiem līmeņiem. Šīs datubāzes ietvaros kvalifikāciju saprot kā formālajā izglītībā iegūtu izglītības dokumentu ar tajā ietverto grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju.

INFORMĀCIJAI:
No 2016. gada jūnija datu bāze pieņemta ekspluatācijā un saturs tiek papildināts.

Meklēt kvalifikācijas

Zemāk daži kvalifikāciju piemēri. Sīkāk kvalifikācijas varat meklēt vai grupēt pēc dažādiem kritērijiem, spiežot uz "Meklēt kvalifikāciju".

Kvalifikācijas:

Apskatīt visas kvalifikācijas

Kā atrast kvalifikāciju?

Kvalifikāciju meklēšanai pēc teksta frāzas fragmenta meklējamais teksta fragments jāievada meklēšanas logā “Meklēt kvalifikāciju” un jāklikšķina uz meklēšanas ikonas.

Papildus ir iespējams norādīt dažādus vēlamos meklēšanu sašaurinošus parametrus. Tie jāizvēlas sadaļā “Atlasīt kvalifikācijas”, piemēram izvēloties Tematisko jomu. Atlasot meklēšanas parametrus meklēšana notiek automātiski.