Latvijas kvalifikāciju datubāze

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

LKI 1

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālajā izglītībā skolēniem ar dažādas pakāpes garīgās attīstības traucējumiem)

LKI 2

Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība

LKI 3

Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība

LKI 4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība

LKI 5

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

LKI 6

Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms (vismaz 4 gadi)

LKI 7

Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms (vismaz 5 gadi)

LKI 8

Doktora diploms

Profesionālā doktora diploms mākslās

 

Latvijas kvalifikācijas

Latvijas kvalifikāciju datubāzē (LKD) apkopoti dati par Latvijas izglītības sistēmā iegūstamajām kvalifikācijām, kuras strukturēta atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ievarstruktūras (EKI) astoņiem līmeņiem. Šīs datubāzes ietvaros kvalifikācija ir formālajā izglītībā iegūts izglītības dokuments par iegūto grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju.

 

Kvalifikāciju raksturo:
■  kvalifikācijas nosaukums;
■  EKI/LKI līmenis;
■  mācīšanās rezultāti;
■  kvalifikācijas izsniedzējiestāde.

 

LKI ir sistēma, kurā astoņos līmeņos aprakstīti mācību vai studiju laikā sasniegtie mācīšanās rezultāti. LKI pielīdzinātās izglītības kvalifikācijas aptver formālajā izglītībā iegūtos izglītības dokumentus, sākot no pamatizglītības līdz doktorantūrai. Lai nodrošinātu Latvijas kvalifikāciju starptautisku salīdzināmību, LKI ir pielīdzināta EKI.