background image alt text

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

LKI 1

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālajā izglītībā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem)

LKI 2

Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (1.PKL)

LKI 3

Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2.PKL)

LKI 4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.PKL)

LKI 5

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

LKI 6

Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms (vismaz 4 gadi)

LKI 7

Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms (vismaz 5 gadi)

LKI 8

Doktora diploms

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Latvijas Kvalifikāciju datubāze (LKD) apkopo datus par Latvijas izglītības sistēmā iegūstamajām kvalifikācijām, kuras kārto atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ievarstruktūras (EKI) astoņiem līmeņiem. Šīs datubāzes ietvaros kvalifikāciju saprot kā formālajā izglītībā iegūtu izglītības dokumentu ar tajā ietverto grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju.

INFORMĀCIJAI:
No 2016. gada jūnija datu bāze pieņemta ekspluatācijā un saturs tiek papildināts.

Meklēt kvalifikāciju

Kā atrast kvalifikāciju?

Kvalifikāciju meklēšanai pēc teksta frāzas fragmenta meklējamais teksta fragments jāievada meklēšanas logā “Meklēt kvalifikāciju” un jāklikšķina uz meklēšanas ikonas.

Papildus ir iespējams norādīt dažādus vēlamos meklēšanu sašaurinošus parametrus. Tie jāizvēlas sadaļā “Atlasīt kvalifikācijas”, piemēram izvēloties Tematisko jomu. Atlasot meklēšanas parametrus meklēšana notiek automātiski.

 

Kvalifikācijas:

Apskatīt visas kvalifikācijas