Atklāšanas pasākums: Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi

Digitālie diplomi un sertifikāti nepazūd un netiek sabojāti, tos ir grūtāk viltot, un tos var koplietot pāri robežām, nospiežot pogu. Bet kā mēs zinām, ka diploms ir uzticams? Un kā izglītības iestādes visā Eiropā var izsniegt diplomus un citus mācību sertifikātus tādā formātā, kas ir viegli ģenerējams un vienkārši lasāms, un pārbaudāms galamērķī? Pie tā mēs strādājām Eiropas līmenī.
Eiropas Komisija ir izstrādājusi jaunos Eiropas digitālos mācīšanās apliecinājuma dokumentus. Eiropas digitālo mācīšanās apliecinājumu ieguvēji var automātiski pārbaudīt informāciju, piemēram, izdevējiestādes identitāti vai kvalifikācijas kvalitātes nodrošināšanu.
Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi ir autentiski visā Eiropas Savienībā, un tie ir līdzvērtīgi papīra formāta apliecinājumiem, kas satur to pašu informāciju.
Eiropas nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits (Nicolas Schmit) ievadīs atklāšanas pasākumu, kam sekos lietotāju un izstrādātāju prezentācijas par Eiropas digitālajiem apliecinājumiem mācībām.

Kur un kad?
Tiešsaistes pasākumu rīkos 2021. gada 25. oktobrī, 12:00-13:30.
Reģistrācija šeit.
Pasākuma valoda: angļu.


 

Pieejams pētījuma „Mikrokvalifikācijas – efektīvs risinājums izglītības guvējiem, darba devējiem un izglītības īstenotājiem” tulkojums latviešu valodā

11.12.2020.

Publikācijas Pieejams pētījuma "Mikrokvalifikācijas - efektīvs risinājums izglītības guvējiem, darba devējiem un izglītības īstenotājiem" pirmās lapas ekrānšāviņš

Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais koordinācijas punts Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai ir veicis Dīkina Universitātes pētījuma “Making micro-credentials work for learners, employers and providers” tulkojumu latviešu valodā.

Tulkojums pieejams: bit.ly/3a37Swm


 

Veikts pētījums par Europass dokumentu atpazīstamību un pielietošanu Latvijā no 2005. līdz 2018. gadam

2.12.2020.

Publikācijas "Europass dokumentu atpazīstamību un pielietošanu Latvijā" pirmās lapas ekrānšāviņš

2019.–2020. gada pirmajā pusē Akadēmiskās informācijas centrs ir veicis pētījumu par Europass dokumentu atpazīstamību un pielietošanu Latvijā no 2005. līdz 2018. gadam, kā arī par to, kā Europass un tā lietošanas paradumi ir mainījušies un attīstījušies laika gaitā.
Vēlamies izteikt milzīgu paldies visiem tiem, kuri piedalījās šī pētījuma tapšanā, un aicinām arī uz turpmāku sadarbību.
Pētījums „Europass dokumentu atpazīstamība un pielietošana Latvijā” ir pieejams šeit!


 

Tiešsaistes konference „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”

23.11.2020.

Video tiešraides "Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja" pirmā kadra ekrānšāviņš

Akadēmiskās informācijas centrs Latvijas nacionālais Europass centrs  2020. gada 12. novembrī organizēja tiešsaistes konferenci „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”. 

Tiešsaistes konferences iespējams noskatīties vai iepazīties ar prezentācijām: 

 


 

Latvijas Nacionālais koordinācijas punkts izveidojis informatīvas video prezentācijas

23.09.2020.

Foto ar telefonu un čata logiem

Latvijas NKP sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.

Video prezentācijās par:
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru uzzināsiet, kas ir nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūras un kā tās tika izveidotas, kā arī to, kāda ir LKI un tās sasaiste ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI).
Latvijas kvalifikāciju datubāzi uzzināsiet, kā tā tika izveidota, kāda informācija tajā ir atrodama un, galvenais, kā to izmantot un kā tā var noderēt gan darbā, gan ikdienā.
Europass platformu uzzināsiet par Eiropas Komisijas izveidoto jauno Europass identitāti, jaunajām funkcijām un priekšrocībām, tāpat arī to, kā izveidot savu CV jaunā un ērtākā formātā.

 


 

LKD kā nacionālo kvalifikāciju datubāžu labas prakses piemērs

14.09.2020.

 

LKD logo

Šī gada 14.septembrī Slovēnijas Nacionālais koordinācijas punkts rīkoja starptautisku konferenci: 10 years of Slovenian Qualifications Framework. Konferences mērķis bija atskatīties uz Slovēnijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidi un attīstību, prezentēt jauno Slovēnijas kvalifikāciju ietvarstruktūras portālu.

Šajā konferencē starp citu valstu dalībniekiem Akadēmiskās informācijas centraLatvijas nacionālais koordinācijas punkts tika aicināts dalīties savā labās prakses pieredzē par Latvijas kvalifikāciju datubāzes izveidi un tajā ietverto informāciju.

Detalizētāka informācija par konferenci un video no konferences ir atrodams šeit.

 


 

Interaktīvs video par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru

02.09.2020.

 

Akadēmiskā informācijas centra (AIC) – nacionālajā koordinācijas punktā (NKP) izveidots animēts video latviešu valodā par to, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kā atrast savas kvalifikācijas LKI/ EKI līmeni,  kā saprast savus mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes, kompetences), un kā iegūtais LKI/ EKI līmenis noder studijās, karjerā un dzīvē.

 


 

Stājas spēkā jaunais mācību saturs vispārējai pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai

01.09.2020.

Foto ar jaunieti, kas zīmē pie galda

 

Ar 2020. gada 1. septembri stājas spēkā jaunais mācību saturs, saskaņā ar „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” un „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.

LKD ir ievadīti aktuālie mācīšanās rezultāti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības kvalifikācijām, atbilstoši jaunajam mācību saturam.

 


 

Europass izveidota jauna un uzlabota platforma

02.07.2020.

Europass logo

 

Ar šī gada 1. jūliju ir pieejama Europass jaunā un uzlabotā platforma, kurā ir atrodami iepriekš piedāvātie pakalpojumi papildināti ar jauniem izglītības un karjeras vadību rīku pakalpojumiem. Jaunā platforma vienuviet apvieno informāciju no visas Eiropas.

Jaunajā Europass platformā arī iekļautas visas Latvijas kvalifikācijas angļu un latviešu valodā no Latvijas kvalifikāciju datubāzes, līdz ar to Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) portālā tās vairs nav pieejamas.

Jaunā Europass platforma pieejama: https://europa.eu

 


 

Pētījums par Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamību un pielietojumu Latvijā

01.06.2020.

LKD logo

2019.gadā AIC sadarbībā ar SIA „RAIT Custom Research Baltic” veica pētījumu „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamība un pielietojums Latvijā”, ar mērķi pārliecināties par līdz šim veikto atpazīstamības pasākumu efektivitāti, līdztekus noskaidrojot, kādam nolūkam LKD tiek lietota, lai pilnveidotu un uzlabotu publicētās informācijas lietderību, kā arī atvieglotu tās atrašanu un uztveramību. Pētījuma mērķauditorija bija Latvijas izglītības politikas veidotāji, ieviesēji un viņu sociālie partneri. Pētījumā tika izmantotas gan kvantitatīvās (interneta aptauja), gan kvalitatīvās (fokusa grupas diskusijas, darba semināra secinājumi) datu ieguves metodes.

Pētījuma dati apstiprina, ka LKD ir izmantots un nepieciešams informācijas avots Latvijas izglītības vidē. 83% respondenti norādījuši, ka LKD ir lietderīgs un pat nepieciešams viņu tiešo darba pienākumu veikšanai. Pētījumā laikā identificēti vairāki ieteikumi LKD lietojamības un atpazīstamības veicināšanai. 

Pētījuma rezultāti un secinājumi pieejami šeit.

 


 

Augstākās izglītības kvalifikācijām mainīts studiju virzienu akreditācijas grafiks

29.05.2020.

Foto - pavērta mape ar kladēm un blociņiem

Saskaņā ar “Grozījumiem Augstskolu likumā”, kas stājas spēkā 09.05.2020., studiju virzieniem, kuri akreditējami 2019. gadā ir mainīts studiju virzienu akreditācijas grafiks.

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/300116-grozijumi-augstskolu-likuma

LKD augstākās izglītības kvalifikācijām, kurām beidzas akreditācija 2019. gadā, tiek pagarināts akreditācijas termiņš kvalifikāciju aprakstā.


LKD iekļauta publikācijā par nacionālo kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem Eiropā

15.05.2020.

Publikācijas "Qualifications Registers in Selected European Union Countries" vāka ekrānšāviņš

Informācija par Latvijas kvalifikāciju datubāzi ir iekļauta publikācijā “Qualifications Registers in Selected European Union Countries” (Warsaw, Poland. 2020) par nacionālajām kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem Eiropā. Publikācijā arī atrodama informācija par šādām datubāzēm un reģistriem tādās valstīs, kā Austrija, Horvātija, Francija, Polija, Skotija un Slovākija.

Publikāciju izstrādāja Izglītības pētniecības institūts (Education Research Institute) Varšavā, Polijā.

Publikācija ir pieejama šeit.


Aptauja par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību

14.05.2020.

Piktogramma ar pulksteni un tabulu

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) aicina piedalīties aptaujā par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību un nozīmi izglītībā un darba tirgū.

Aptauja pieejama šeit.


Latvijas kvalifikācijas pieejamas Eiropas izglītības portālos

30.04.2020.

Portāla ESCO ekrānšāviņš

Latvijas kvalifikāciju informācija tagad ir pieejama Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) portālā, jaunākajā Eiropas Komisijas izstrādātajā atvērto datu formātā.

Latvijas kvalifikācijas ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification#nutsFilters=LV&sorting=alphabetical&page=1


Datubāzē ieviesta kvalifikāciju statistika

10.12.2019.

Foto - jaunieši pie datoriem sanāksmē

LKD tagad ir iespējams iegūt statistiku par visām Latvijas izglītībā iegūstamajām kvalifikācijām dažādās dimensijās pēc paša izvēles. Var noskaidrot to, cik daudz un kāda līmeņa kvalifikācijas tiek īstenotas konkrētajā izsniedzējiestādē; kādās tematiskajās jomās (ISCED) ir visvairāk kvalifikāciju Latvijā u.tml.

Grafikus ir iespējams saglabāt kā attēlu, kā arī izprintēt.

Video: Kā izmantot statistiku?


Datubāzē ieviesta iespēja salīdzināt kvalifikācijas

10.12.2019.

Piktogramma - svari

LKD ir izveidota iespēja salīdzināt divas dažādas kvalifikācijas vai divas tādas, kuras ir līdzīgas. Var salīdzināt atlasīto kvalifikāciju LKI/EKI līmeņus, mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes un kompetences), izsniedzējiestādes, kurās var iegūt kvalifikācijas, kvalifikācijas ieguves ilgumu u.tml.

Video: Kā salīdzināt kvalifikācijas?


Profesionālo kvalifikāciju apraksti papildināti ar Nozaru kvalifikācijas struktūrām

19.09.2019.

Foto - vīrietis rasē

Valsts izglītības satura centrā (VISC) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izstrādāta Nozaru kvalifikāciju struktūras (NKS), kas ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām.

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/profizglitiba/nozkval.shtml

LKD ir ieviesta iespēja norādīt NKS atbilstošām profesionālajām kvalifikācijām, un šī informācija tiek pakāpeniski ievadīta attiecīgo kvalifikāciju aprakstos.


Augstākās izglītības kvalifikācijām pagarināta studiju virzienu akreditācija

08.07.2019.

Foto  - absolvents ar papīra rullīti

Saskaņā ar “Grozījumiem Augstskolu likumā”, kas stājas spēkā 01.01.2019., studiju virzieniem, kuri akreditējami 2019. gadā ir mainīts studiju virzienu akreditācijas grafiks.

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/300116-grozijumi-augstskolu-likuma

LKD augstākās izglītības kvalifikācijām, kurām beidzas akreditācija 2019. gadā, tiek pagarināts akreditācijas termiņš kvalifikāciju aprakstā.


Profesionālo kvalifikāciju aprakstos aktualizēti mācīšanās rezultāti

20.05.2019.

Piktogramma - smadzeņu forma, kas sastāv no vārdiem

Valsts izglītības satura centrā (VISC) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izstrādāti jauni un aktuāli profesiju klasifikatorā iekļauto profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības.

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_saraksts_mk_not_626.shtml

LKD pakapēniski tiek ievadīti un aktualizēti mācīšanās rezultāti – zināšanas, prasmes un kompetences profesionālajām kvalifikācijām atbilstoši jaunajiem un aktuālajiem profesiju standartiem un profesionālajām kvalifikāciju prasībām.