Šajā sadaļā atrodami datubāzē kvalifikāciju aprakstos lietoto un ar kvalifikācijām saistīto jēdzienu skaidrojumi.

AR KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRU SAISTĪTIE JĒDZIENI

IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS JĒDZIENI

AR PROFESIONĀLAJĀM KVALIFIKĀCIJĀM SAISTĪTIE JĒDZIENI

CITI LKD LIETOTIE JĒDZIENI