Šajā sadaļā atrodami datubāzē kvalifikāciju aprakstos lietoto un ar kvalifikācijām saistīto jēdzienu skaidrojumi.

Publikācijas "Terminoloģija" vāka attēls

AR KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRU SAISTĪTIE JĒDZIENI

IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS JĒDZIENI

AR PROFESIONĀLAJĀM KVALIFIKĀCIJĀM SAISTĪTIE JĒDZIENI

CITI LKD LIETOTIE JĒDZIENI