Datubāze Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) pieņemta ekspluatācijā 2016. gadā. Tās saturs tiek regulāri aktualizēts latviešu un angļu valodā. Datubāzes saturs angļu valodā ir sasaistīts ar Eiropas Komisijas izglītības un kvalifikāciju portāluPLOTEUS/LOQ jeb Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ). PLOTEUS/LOQ portāls piedāvā iespēju uzskatāmi salīdzināt dažādu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmas un kvalifikācijas. PLOTEUS/LOQ, kā arī Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) portālos Latvijas kvalifikācijas nonāk no šīs datubāzes.

 

 

DATUBĀZES DATI:

Dati XML formātā (eXtensible Markup Language) formātā* (latviešu/angļu valodā), kas satur visus kvalifikācijas apraksta laukus un to saturu.

Dati CSV formātā (Comma-separated values) formātā* (latviešu/angļu valodā), kas satur kvalifikāciju informāciju bez mācīšanās rezultātiem.

*Dati atjaunināti 09.01.2019.