Datubāze Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) pieņemta ekspluatācijā 2016. gadā. Tās saturs tiek regulāri aktualizēts latviešu un angļu valodā. Datubāzes saturs angļu valodā ir sasaistīts ar Eiropas Komisijas izglītības un kvalifikāciju portāluPLOTEUS/LOQ jeb Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ). PLOTEUS/LOQ portāls piedāvā iespēju uzskatāmi salīdzināt dažādu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmas un kvalifikācijas. PLOTEUS/LOQ, kā arī Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) portālos Latvijas kvalifikācijas nonāk no šīs datubāzes.

 

 

DATUBĀZES DATI:

Dati XML formātā (eXtensible Markup Language) formātā*, kuru ir iespējams pārvērst MS Excel formātā, vai atvērt Notepad, (latviešu/angļu valodā), kas satur visus kvalifikācijas apraksta laukus un to saturu.

Dati CSV formātā (Comma-separated values) formātā*, kuru ir iespējams atvērt MS Excel formātā, (latviešu/angļu valodā), kas satur kvalifikāciju informāciju bez mācīšanās rezultātiem.

*Dati atjaunināti 07.05.2019.