SISTĒMAS DATI:

Dati XML formātā (latviešu/angļu valodā):

  • kvalifikācijas nosaukums
  • EKI/ LKI līmenis
  • mācīšanās rezultāti
  • kvalifikācijas izdevējiestāde
  • ISCED tematiskais lauks 
  • u.c.

Dati CSV formātā (latviešu/angļu valodā, kvalifikāciju informācija bez mācīšanās rezultātiem)

“Dati atjaunināti 09.01.2019.”.