LKD bukleta ekrānšāviņš

Latvijas kvalifikāciju datubāzes informatīvais buklets

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Latvijas kvalifikāciju datubāzē (LKD) tiek apkopotas visas Latvijā iegūstamās kvalifikācijas, kuras izsniedz akreditētas izglītības iestādes par akreditētas izglītības programmas apguvi. LKD apkopoti dati par kvalifikācijām, kuras izsniegtas kopš 2016.gada.  LKD saturs tiek regulāri atjaunināts, lai nodrošinātu lietotājiem aktuālāko informāciju par kvalifikācijām.

Informācija par kvalifikācijām tiek iegūta no dažādiem informācijas un datu avotiem. Kvalifikāciju saturs angļu valodā ir sasaistīts ar Eiropas Komisijas izveidoto Europass platformu.

Datubāzes saturs  bija sasaistīts arī ar Eiropas Komisijas Izglītības un kvalifikāciju portālu – PLOTEUS/LOQ jeb Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ) un Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) portālu.

LKD izstrādāta Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Nacionālās koordinācijas punktā (NKP) Eiropas Komisijas finansētajā ERASMUS+ projektā 3 posmos “Databases and registers for qualifications (EQF-NCPs)” (2014–2016, 2016–2018, 2018–2020) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Datubāze ir publiski pieejama no 2016. gada latviešu un angļu valodā.


LKD informācijas un datu avoti

Infografika, kurā attēloti LKD informācijas avoti

Izglītības un zinātnes ministrijas uzturētā Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)

Latvijā izglītību noteicošie likumi, Ministru kabineta (MK) noteikumi u.c. normatīvie akti

Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādātie  profesiju klasifikatorā iekļautie profesiju standarti un profesionālo kvalifikāciju prasības un Nozaru kvalifikāciju struktūras (NKS)
Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) uzturētā E-platforma.

 

 


Sadarbība

Notiek regulāra sadarbība ar Latvijas izglītības ekspertiem, lai nodrošinātu kvalifikāciju datu kvalitāti un aktualitāti.

Mūsu sadarbības partneri:


Kvalifikācijas apraksta satura shēma

Infografika kurā uzskaitīti visa LKD pieejamā informācija

Kvalifikāciju aprakstos atrodamas arī saites uz sadarbības partneru informācijas sistēmām, kurās atrodama daļa no LKD iekļautās kvalifikāciju informācijas.

Tās ir:


LKD kvalifikāciju datu publiskā pieejamība

LKD ir izstrādāta, ievērojot Saistīto atvērto datu principus (Linked Open Data), kas atspoguļojas tajā, ka kvalifikāciju informācija ir sasaistīta ar Eiropas izglītības portāliem, kā arī kvalifikāciju dati ir pieejami publiskai lejupielādei un izmantošanai jebkuram interesentam.

Šeit ir pieejami kvalifikāciju dati lejupielādei XML (eXtensible Markup Language) formātā un CSV (Comma-separated values) formātā. Pieejamie dati atjaunojas katru dienu.