Publicēts: 11.01.2021.

Piekļūstamības paziņojums

Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Latvijas kvalifikāciju datubāzes tīmekļvietni – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas kvalifikāciju datubāzes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.
Daļēji netiek nodrošināta virsrakstu lasīšana izmantojot ekrāna lasīšanas ierīces vai izmantojot navigācijai digitālajā vidē tikai tastatūru.
Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem un virsrakstu izdalīšana ir uzsākta un plānots, ka līdz 2021. gada martam apraksti būs pievienoti visiem attēliem un virsraksti būs skaidri nolasāmi ar ekrāna lasīšanas ierīcēm un pieejami izmantojot tastatūras navigāciju.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 5.01.2021. Izvērtēšanu veica Līva Šmaukstele.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Līdz tiek atrisināta attēlu teksta alternatīva, vērsties Latvijas kvalifikāciju datubāzē.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: kvalifikacijas @aic.lv
Zvaniet: +371 67 251 158
Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Projektu departaments”

E-pastā: kvalifikacijas @aic.lv
Tālrunis: +371 67 251 158
Pārraugošajā iestādē atbildīgā ir projektu eksperte Līva Šmaukstele.
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 11.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Sarmīte Rutkovska, iestādes departamenta vadītāja.