Saites uz citu Eiropas valstu nacionālo kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem

Vairākās Eiropas valstīs arī ir izveidotas nacionālās kvalifikāciju datubāzes un reģistri. Paredzams, ka ar laiku tādas tiks izveidotas arvien vairāk, nodrošinot informācijas par kvalifikācijām publisku pieejamību gan nacionālā, gan Eiropas un pasaules līmenī caur sasaisti ar Eiropas Komisijas izveidoto Europass platformu.

 

Eiropas karte, kurā atzīmētas valstis, kurās ir kvalifikāciju datubāzes / reģistri

Apvienotās Karalistes kvalifikāciju datubāze

Austrijas kvalifikāciju reģistrs

Beļģijas (flāmu kopienas) kvalifikāciju datubāze

Grieķijas kvalifikāciju datubāze

Igaunijas kvalifikāciju datubāze

Lietuvas kvalifikāciju datubāze

Nīderlandes kvalifikāciju datubāze

Polijas kvalifikāciju reģistrs

Serbijas kvalifikāciju datubāze

Slovēnijas kvalifikāciju datubāze

Skotijas kredītpunktu un kvalifikāciju datubāze

Ungārijas kvalifikāciju datubāze

Vācijas kvalifikāciju datubāze

Maltas kvalifikāciju datubāze