Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

2

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Apdares darbu strādnieks

 • Zināšanas

  PROFESIONĀLĀS zināšanas:
  Priekšstata līmenī:
  1. Ēku daļas, konstrukcijas un konstruktīvie elementi.
  2. Materiālu savstarpējā saderība. Ārējo un iekšējo faktoru iedarbība uz apmetamo virsmu.
  3. Materiālu un virsmu fizikālās, mehāniskās un ķīmiskās īpašības
  4. Ēku siltināšanas efektivitāte. Aukstuma tilti.
  5. Siltumizolācijas veidi.
  6. Ēku energoefektivitāte, ēku blīvums.
  7. Kvalitātes prasību piemērošana apmešanas darbos.
  8. Flīžu izgatavošanas tehnoloģiju ietekme uz flīžu kvalitāti.
  9. Mitruma izplatīšanās būvkonstrukcijās.
  10. Materiālu termiskā izplešanās.
  11. Kvalitātes prasību piemērošana flīzēšanas darbos.
  12. Būvķīmija.
  13. Gruntēšanas nepieciešamība virsmu sagatavošanā
  14. Krāsu ķīmiskais sastāvs (krāsu bāzes).
  15. Krāsu mācība.
  16. Krāsu toņu saskaņošana
  17. Tapešu apzīmējumi.
  18. Ornamentu un zīmējumu piegriešanas paņēmieni.
  19. Paklāju pielietojamība un nodiluma klases.
  20. Temperatūras ietekme uz materiālu īpašībām
  21. “Peldošo” grīdu veidi.
  Izpratnes līmenī:
  1. Apdares darbu saistība ar citiem būvniecības darbiem. Materiālu pielietojuma iespējas/piemērotība, ierobežojumi. Laika apstākļu ietekme uz apmešanas darbiem.
  2. Apmetumu stiprības klases.
  3. Apmetuma armējošo materiālu veidi un (sistēmu) īpašības.
  4. Vadulu uzstādīšanas lietderība. Apmetuma uzklāšanas biezums, apmetuma apstrāde.
  5. Tehnoloģiskās laika normas, apmetuma cietēšanas laiks.
  6. Ugunsnoturības klases.
  7. Skaņas izolācijas paņēmieni.
  8. Virsmas kvalitātes standarti.
  9. Izolācijas materiālu veidi.
  10. Tvaika izolācijas iestrādāšanas paņēmieni.
  11. Plākšņu materiālu veidi un pielietojums.
  12. Fasādes siltināšanas sistēmu veidi, apdares veidi.
  13. Tehniskā projekta saturs.
  14. Apmetuma kvalitātes standarti un pielaides.
  15. Flīžu novērtēšanas parametri un kritēriji.
  16. Hidroizolācijas sistēmas un materiāli
  17. Materiālu pielietojuma iespējas/piemērotība, ierobežojumi.
  18. Gruntēšanas materiāli.
  19. Flīžu un flīžu līmju klasifikācija.
  20. Šuvju aizpildīšanas materiāli un to īpašības.
  21. Flīžu segumu kvalitātes standarti un pielaides.
  22. Materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības (mitrums, adhēzija). Abrazīvo materiālu veidi.
  23. Krāsas šķīdinātāju veidi.
  24. Vēsturiskās krāsu veidi.
  25. Klimatisko apstākļu ietekme uz krāsošanas darbiem.
  26. Krāsu optiskie efekti.
  27. Virsmu sagatavošanas tehnoloģijas
  28. Tapešu veidi un īpašības.
  29. Tapešu līmju veidi un īpašības.
  30. Darba uzdevumu specifikācija.
  31. Kvalitātes prasību piemērošana tapešu līmēšanas darbos.
  32. Uzlīmēto tapešu virsmu kvalitātes standarti un pielaides.
  33. Defektu veidi un cēloņi.
  34. Virsmu sagatavošanas paņēmieni grīdu ieklāšanai.
  35. Atšķirības starp segumu veidiem.
  36. Šuvju aukstās un karstās metināšanas paņēmieni.
  37. Seguma aizsardzības metodes. Aizsargkārtas uzklāšanas nepieciešamība.
  38. Mīksto grīdas segumu veidi.
  39. Mīksto segumu līmju veidi.
  40. Termocietējošo materiālu veidi un tehnoloģijas.
  41. Materiālu ķīmiskās īpašības un bīstamība.
  42. Virsmas mitruma un temperatūras mērīšanas ierīces.
  43. Iestrādāšanas tehnoloģijas.
  44. Apakšējo klāju veidi.
  45. Grīdu konstrukciju veidi.
  46. Pasūtītāja kvalitātes prasības.
  47. Grīdas segumu kvalitātes standarti un pielaides.
  Lietošanas līmenī:
  1. Iekārtu un instrumentu ikdienas tehniskā apkope.
  2. Materiālu patēriņa normas un aprēķini.
  3. Rokas un elektronisko mērinstrumentu pielietošana.
  4. Vadulu un stūru iestrādes paņēmieni.
  5. Cementa bāzes apmetuma īpašības.
  6. Kaļķa apmetuma īpašības.
  7. Ģipša apmetuma īpašības.
  8. Speciālo apmetumu pielietojums.
  9. Dekoratīvās apmešanas instrumenti.
  10. Dekoratīvā apmetuma masas sastāvs un lietošanas specifika.
  11. Dzegu un joslu veidošanas tehnoloģija.
  12. Starpsienu karkasu veidi un izveide. Profilu montāžas tehnoloģijas. Karkasu veidošanai nepieciešamās palīgierīces, instrumenti un mērinstrumenti.
  13. Skaņu izolējošu un amortizējošo materiālu iestrāde.
  14. Piekārto griestu karkasu konstrukcijas.
  15. Iekaru izkārtojums.
  16. Montāžas stiprinājumi.
  17. Ģipškartona lokšņu izklājums.
  18. Fasādes apdares materiāli un to iestrāde.
  19. Fasādes siltināšanā un apdarē izmantojamie instrumenti, mehānismi un tehnika.
  20. Sienu, pārsegumu siltināšanas sistēmu materiāli, to iestrāde.
  21. Sienu, pārsegumu siltināšanā izmantojamie instrumenti, mehānismi, tehnika.
  22. Kvalitātes (atbilstības) kritēriji.
  23. Elektriskie un rokas flīžu griezējinstrumenti.
  24. Flīžu griešanas tehnoloģijas un metodes.
  25. Hidroizolācijas izvēle un izveidošanas paņēmieni.
  26. Virsmas slīpuma izveidošana
  27. Nobeiguma profilu, iekšējo, ārējo stūru izveide. Flīžu pielīmēšanas paņēmieni. Materiālu piemērotība ekspluatācijas prasībām: gruntis, hidroizolācija, līmes, flīzes.
  28. Flīžu izkārtojums un raksti.
  29. Līmes uzklāšanas paņēmieni un darba rīki.
  30. Šuvju veidošanas tehnoloģija.
  31. Flīžu līmēšanas tehnoloģija
  32. Šuvju masas žūšanas īpatnības.
  33. Šuvju aizpildīšanas tehnoloģijas.
  34. Flīzēšanas kvalitātes (atbilstības) kritēriji un pārbaudes paņēmieni.
  35. Mērierīču pielietojums.
  36. Gruntēšanas metodes.
  37. Slīpēšanas metodes.
  38. Vizuālās novērtēšanas metodes.
  39. Izlīdzinošo materiālu veidi un to iestrāde.
  40. Rokas un mehanizētie instrumenti virsmu sagatavošanai.
  41. Krāsas šķīdinātāju lietošana.
  42. Krāsas jaukšanas paņēmieni.
  43. Krāsu sastāvu saderība.
  44. Krāsas un dekoratīvā krāsojuma uzklāšanas paņēmieni.
  45. Krāsošanas instrumenti.
  46. Trafaretu lietošana
  47. Kvalitātes prasību piemērošana krāsošanas darbos.
  48. Virsmu izlīdzināšanas metodes.
  49. Virsmu izlīdzināšanas materiāli.
  50. Tapešu līmēšanas darbu instrumenti un paņēmieni.
  51. Tapešu līmēšanas darbu instrumentu lietošana.
  52. Tapešu līmēšanas tehnoloģijas.
  53. Defektu labošanas metodes.
  54. Pašizlīdzinošo un špakteļmasu ieklāšanas metodes
  55. Grīdas izklājuma modelēšana.
  56. Mērīšanas un griešanas instrumenti.
  57. Seguma griešana un līmēšana.
  58. Aizsargkārtas ieklāšanas paņēmieni
  59. Mīksto segumu līmēšanas metodes. Mērīšanas, griešanas un līmēšanas instrumentu lietošana.
  60. Savienojumu šuvju veidošanas paņēmieni.
  61. Renovējamu grīdu sagatavošanas veidi.
  62. Termocietējošā pārklājuma ieklāšanas paņēmieni, darba rīki un instrumenti.
  63. “Peldošo” grīdu materiāli un to iestrāde, ieklāšanai nepieciešamie instrumenti un palīgmateriāli.
  64. Grīdas materiālu sagatavošana.
  65. Līmeņošanas instrumenti un ierīces. Plākšņu montāžas tehnoloģijas
  66. Grīdu un grīdas segumu ieklāšanas kvalitātes (atbilstības) kritēriji un pārbaudes paņēmieni
  VISPĀRĒJĀS zināšanas:
  Priekšstata līmenī:
  1. Profesionālās izaugsmes plānošana.
  2. Lēmumu pieņemšanas principi.
  3. Indivīda tiesības, pienākumi un atbildība.
  4. Vidi piesārņojošo darbību kategorijas.
  5. Normatīvie akti vides aizsardzības jomā.
  6. Darba vides riska faktori un novērtēšanas metodes.
  7. Darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, dabas un vides aizsardzības normatīvie akti.
  8. Darba apstākļi un cilvēka veselība kā dzīves kvalitātes nosacījums.
  9. Normatīvie akti informācijas tehnoloģiju jomā.
  Izpratnes līmenī:
  1. Profesionālās karjeras izaugsme un tās nozīme.
  2. Mācīšanās stratēģijas.
  3. Pozitīvas saskarsmes paņēmieni.
  4. Konfliktu novēršana.
  5. Sadarbības veicināšanas principi.
  6. Organizācijas struktūra.
  7. Darba tiesiskās attiecības.
  8. Darba tiesību pamatjautājumi.
  9. Putekļu ietekme uz veselību.
  10. Ķīmisku vielu ietekme uz veselību.
  11. Atkritumu šķirošana.
  12. Aizsardzības pasākumi darba vides kaitīgās ietekmes uz veselību mazināšanā. Elektrodrošība un ugunsdrošība. Ergonomikas principi.
  13. Darbs augstumā.
  14. Datora un biroja tehnikas darbības principi.
  15. Informācijas sistēmu drošība
  16. Gramatikas un valodas funkcijas.
  17. Verbālās mijiedarbības veidi.
  18. Valodas stili un intonācijas iezīmes.
  Lietošanas līmenī:
  1. Pašvērtējuma principi
  2. Lietišķās komunikācijas process.
  3. Aprīkojuma un instrumentu lietošanas instrukcijas.
  4. Laika plānošanas paņēmieni.
  5. Darba līguma sastāvs.
  6. Apdares materiālu ietekme uz vidi.
  7. Ķīmisko līdzekļu drošs pielietojums.
  8. Bīstamo atkritumu utilizācija.
  9. Bīstamo vielu apzīmējumi.
  10. Materiālu drošības datu lapas.
  11. Darba drošības un aizsardzības prasības būvniecības nozarē un uzņēmumā.
  12. Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas noteikumi.
  13. Sprādzienbīstamas iekārtas un to lietošanas noteikumi.
  14. Drošības signāli un zīmes.
  15. Elektrodrošības pamati.
  16. Pirmās palīdzības sniegšana.
  17. Rīcība ārkārtas situācijās.
  18. Droši darba paņēmieni, strādājot uz sastatnēm, kāpnēm, pacēlājiem un pārvietojot smagumus.
  19. Lietojumprogrammas dokumentu sagatavošanā.
  20. Darbs ar datoru, viedajām iekārtām un biroja tehniku.
  21. Rēķināšana.
  22. Mērvienības un formas.
  23. Matemātiskā terminoloģija.
  24. Svešvaloda.
  25. Profesionālā terminoloģija svešvalodā.
  26. Vārdu krājums.
  27. Valsts valoda.
  28. Profesionālā terminoloģija valsts valodā.

 • Prasmes

  PROFESIONĀLĀS prasmes:
  1. Novērtēt apdares darbu veikšanu traucējošos faktorus, priekšnoteikumus, telpas gatavību apdares darbiem.
  2. Izgatavot vienkāršas palīgierīces.
  3. Sagatavot materiālus apmešanai.
  4. Sagatavot inventāru apdares darbu veikšanai.
  5. Pārbaudīt virsmas vertikalitāti un horizontalitāti.
  6. Izlīdzināt virsmu.
  7. Ierīkot markas, vadulas un stūrus.
  8. Iestrādāt armējošos sietus.
  9. Nogruntēt apmetamo virsmu.
  10. Veidot apmetumā iekšējos un ārējos stūrus.
  11. Apmest logu un durvju ailes, kolonnas
  12. Apmest sienas un griestus.
  13. Veidot dzegas un joslas.
  14. Izvēlēties instrumentus atbilstoši veicamajiem apmešanas darbiem.
  15. Uzklāt apmetumu manuāli un mehanizēti.
  16. Uzklāt vienkāršo apmetumu.
  17. Uzklāt uzlaboto apmetumu.
  18. Uzklāt augstvērtīgo apmetumu.
  19. Sagatavot dekoratīvā apmetuma masu.
  20. Uzklāt dekoratīvo apmetumu, veidojot rakstu.
  21. Veidot sienu un starpsienu karkasu konstrukcijas.
  22. Veidot griestu karkasu konstrukcijas.
  23. Apšūt sienas un griestus ar dažādiem plākšņu materiāliem, iestrādājot izolācijas materiālus
  24. Sagatavot ēkas fasādi siltināšanai un tās apdarei.
  25. Izmantot fasāžu siltināšanas metodes, sistēmas.
  26. Iestrādāt fasādes armējošo sietu un palīgmateriālus.
  27. Veikt tehniskos mērījumus atbilstoši kvalitātes standartiem.
  28. Pārbaudīt apmetuma kvalitāti, izmantojot sensorās novērtēšanas metodes.
  29. Novērtēt flīzējamo virsmu.
  30. Gruntēt flīzējamo virsmu.
  31. Izlīdzināt flīzējamo virsmu.
  32. Izveidot virsmas slīpumu.
  33. Izveidot hidroizolāciju zem flīzējamām virsmām, ap caurulēm un trapiem.
  34. Plānot flīžu klājumu.
  35. Pārbaudīt flīžu kvalitāti (leņķī, plaknē, izmēros).
  36. Sagriezt flīzes vajadzīgajā izmērā un leņķī.
  37. Lietot instrumentus flīžu sagatavošanai.
  38. Ierīkot deformācijas šuves.
  39. Pielīmēt flīzes, izmantojot atbilstošus instrumentus un palīgierīces.
  40. Iestrādāt nobeiguma profilus.
  41. Flīzēt iekšējos un ārējos stūrus.
  42. Izvēlēties instrumentus atbilstoši šuvju masai.
  43. Iestrādāt šuvju masu.
  44. Aizpildīt deformācijas šuves.
  45. Veikt flīzētās virsmas līdzenuma mērījumus.
  46. Novērtēt noflīzētās virsmu atbilstoši kvalitātes standartiem.
  47. Novērtēt telpas un virsmas gatavību krāsošanas darbiem.
  48. Notīrīt krāsojamās pamatnes virsmu.
  49. Labot krāsojamās pamatnes defektus, gruntējot, izlīdzinot, slīpējot virsmu.
  50. Nodrošināt viendabīgu konsistenci krāsai.
  51. Sajaukt krāsu sastāvdaļas.
  52. Krāsot dažādu materiālu virsmas, izmantojot dažādas bāzes krāsas.
  53. Uzklāt krāsu, pielietojot rokas un mehāniskos paņēmienus.
  54. Nokrāsot horizontālas un vertikālas plaknes.
  55. Izvēlēties atbilstošas piedevas krāsai.
  56. Izgatavot trafaretus.
  57. Uzklāt dekoratīvo krāsojumu, pielietojot dažādus paņēmienus, instrumentus un palīgmateriālus.
  58. Novērtēt krāsotās virsmas atbilstoši kvalitātes prasībām.
  59. Veikt krāsotās virsmas defektu labošanas darbus.
  60. Novērtēt virsmas gatavību tapešu līmēšanai.
  61. Labot virsmu.
  62. Plānot tapešu izvietojumu atbilstoši tapešu raksta saskaņošanai.
  63. Sagatavot līmēšanai tapetes un līmi, pielietojot materiāla veidam atbilstošus instrumentus.
  64. Izvēlēties līmēšanas tehnoloģiju atbilstoši tapešu veidam.
  65. Līmēt tapetes uz sienām un griestiem.
  66. Izvērtēt uzlīmēto tapešu kvalitātes atbilstību prasībām.
  67. Pārbaudīt tapešu salaiduma vietas.
  68. Identificēt tapešu līmēšanas procesā radušos defektus.
  69. Veikt līmētās tapešu virsmas defektu labošanas darbus.
  70. Pielietot instrumentus un materiālus atbilstoši grīdas veidam un ieklāšanas tehnoloģijai.
  71. Izlīdzināt grīdas, izmantojot pašizlīdzinošās masas.
  72. Špaktelēt un slīpēt grīdas virsmu.
  73. Gruntēt grīdas pamatnes virsmu.
  74. Izvērtēt virsmas mitrumu.
  75. Izveidot seguma piegriezuma karti.
  76. Piegriezt grīdas segumu.
  77. Pielīmēt grīdas segumu, izmantojot atbilstošu līmi.
  78. Izveidot šuves.
  79. Veidot grīdlīsti, izmantojot grīdas segumu.
  80. Sagatavot grīdas pamatni mīksto seguma ierīkošanai.
  81. Veidot savienojumus ar citiem grīdas seguma veidiem.
  82. Pielīmēt mīksto grīdas segumu.
  83. Sagatavot grīdu termocietējošā pārklājuma ieklāšanai.
  84. Sagatavot materiālus darbam.
  85. Ieklāt termocietējošo materiālu.
  86. Sagatavot pamatni “peldošo” grīdu ieklāšanai.
  87. Ieklāt apakšējo klāju.
  88. Sagatavot materiālus.
  89. Ieklāt grīdas segumu.
  90. Noteikt grīdas līmeni.
  91. Ieklāt izolācijas materiālus.
  92. Iestrādāt sauso pabērumu.
  93. Ieklāt grīdas plāksnes ievērojot montāžas tehnoloģijas.
  94. Identificēt grīdu klāšanas procesā radušos defektus.
  95. Novērst konstatētos grīdas ieklāšanas defektus.
  VISPĀRĒJĀS prasmes:
  1. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā.
  2. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
  3. Sazināties mutiski un rakstiski svešvalodā.
  4. Lietot profesionālo terminoloģiju svešvalodā.
  5. Aprēķināt laukumu.
  6. Aprēķināt nepieciešamā materiāla daudzumu apdares darbu veikšanai.
  7. Lietot matemātikas pamatprincipus un paņēmienus profesionālo darba uzdevumu veikšanai.
  8. Lietot datoru un viedās iekārtas.
  9. Mērķtiecīgi apstrādāt informāciju, izvēloties piemērotākos risinājumus.
  10. Izmantot drošības programmas
  11. Sazināties, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
  12. Organizēt savu darba vietu atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.
  13. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
  14. Ievērot drošus darba paņēmienus, strādājot objektā.
  15. Atpazīt drošības signālus un zīmes.
  16. Sniegt pirmo palīdzību.
  17. Rīkoties ārkārtas situācijās, ievērojot noteikto kārtību.
  18. Strādāt, lietojot videi draudzīgus darba paņēmienus.
  19. Ekonomiski izmantot resursus.
  20. Izmantot ķīmiskās vielas, ievērojot to lietošanas instrukcijas.
  21. Rīkoties saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
  22. Šķirot atkritumus, ievērojot normatīvo aktu prasības.
  23. Rīkoties saskaņā ar darba tiesisko attiecību regulējumu.
  24. Rīkoties atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem.
  25. Ievērot vadības norādījumus un noteiktos termiņus.
  26. Lietot darbam nodoto aprīkojumu un inventāru.
  27. Atbildīgi apmainīties ar informāciju.
  28. Apzināties savu atbildību kopējā uzdevuma veikšanā.
  29. Atbildēt par sava darba rezultātu.
  30. Argumentēti definēt prioritātes, plānojot savu darbību.
  31. Iesaistīties jaunu ideju radīšanā, izrādot iniciatīvu.
  32. Identificēt un novērst stresa rašanas cēloņus.
  33. Risināt konfliktsituācijas, argumentējot savu viedokli.
  34. Sadarboties komandā, veicot profesionālos darba pienākumus.
  35. Definēt prioritātes, plānojot savu profesionālo darbību.
  36. Novērtēt savas spējas un profesionālās darbības izaugsmes iespējas.
  37. Pielietot kolēģu pozitīvo darba pieredzi.
  38. Orientēties informācijas iegūšanas avotos par nozarē notiekošo.
  39. Kritiski novērtēt jaunu informāciju.
  40. Apgūt jaunu pieredzi atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

 • Kompetences

  PROFESIONĀLĀS kompetences:
  1. Spēja sagatavot darba vietu apmešanas darbiem, izvēloties nepieciešamo materiālu, inventāru un izgatavojot vienkāršas palīgierīces.
  2. Spēja kvalitatīvi sagatavot virsmas apmešanai, iestrādājot markas, vadulas, stūrus un armējošos sietus.
  3. Spēja veidot apmetumu ēkas elementiem.
  4. Spēja ieklāt dažādu veidu apmetumus, pielietojot manuālus un mehanizētus paņēmienus.
  5. Spēja izveidot sauso apmetumu, veidojot sienu, starpsienu un griestu karkasu konstrukcijas.
  6. Spēja siltināt ēku fasādes, izmantojot fasāžu siltināšanas sistēmas un pielietojot atbilstošus materiālus un instrumentus.
  7. Spēja pārbaudīt izpildīto apmešanas darbu kvalitāti.
  8. Spēja sagatavot flīzējamās virsmas un flīzes flīzēšanas darbiem, lietojot atbilstošus instrumentus un paņēmienus.
  9. Spēja flīzēt grīdas un sienas atbilstoši flīžu līmēšanas tehnoloģijai.
  10. Spēja pārbaudīt izpildīto flīzēšanas darbu kvalitāti.
  11. Spēja sagatavot virsmas un krāsas krāsošanas darbiem, pielietojot atbilstošus instrumentus un paņēmienus.
  12. Spēja krāsot dažādu materiālu virmas, ievērojot krāsošanas tehnoloģiju.
  13. Spēja pārbaudīt krāsošanas darbu kvalitāti un novērst krāsošanas defektus.
  14. Spēja sagatavot dažādas virsmas un materiālus tapešu līmēšanai.
  15. Spēja līmēt dažādu materiālu tapetes atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
  16. Spēja pārbaudīt izpildīto tapešu līmēšanas darbu kvalitāti un novērst defektus.
  17. Spēja sagatavot virsmu grīdas ieklāšanai, pielietojot instrumentus un materiālus atbilstoši tehnoloģijai.
  18. Spēja ieklāt/pielīmēt linoleju, sintētisko grīdas materiālu un mīksto grīdas segumu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
  19. Spēja ieklāt termocietējošo pārklājumu, pielietojot atbilstošus instrumentus un mērierīces.
  20. Spēja ieklāt “peldošo” grīdu, pielietojot atbilstošus instrumentus, materiālus un palīgmateriālus.
  21. Spēja veidot sausās būves grīdas sistēmas, pielietojot atbilstošas tehnoloģijas.
  22. Spēja pārbaudīt veikto darbu kvalitāti, identificējot un novēršot grīdu ieklāšanas procesā radušos defektus.
  VISPĀRĒJĀS kompetences:
  1. Spēja sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā.
  2. Spēja sazināties vienā svešvalodā.
  3. Spēja piemērot matemātisko domāšanu profesionālo darba uzdevuma veikšanai.
  4. Spēja lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.
  5. Spēja veikt darba uzdevumus, saglabājot veselību un ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
  6. Spēja sniegt pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijās.
  7. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības, veicot profesionālos darba uzdevumus.
  8. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
  9. Spēja atbildēt par sava darba rezultātiem, strādājot mainīgajos apstākļos.
  10. Spēja efektīvi sadarboties komandā, veicot profesionālos darba pienākumus.
  11. Spēja plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
1 gads

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Profesionālās izglītības iestāde:

Profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāde

Samazināt

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Arhitektūra un būvniecība (58)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Būvniecība un civilā celtniecība (582)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 15.07.2020

Ievietots: 07.05.2016